Kiadványok

JELENTKEZÉS, VIZSGÁZTATÁS

Jelentkezési lap gimnáziumi továbbtanulásra

Jelentkezési lap OKJ vizsgára

Jelentkezési lap művészeti alapiskolába való beiratkozásraISKOLAI DOKUMENTUMOK

Házirend (szakgimnázim)

Pedagógiai program (szakgimnázium)

SZMSZ (szakgimnázium)

Záradék (szakgimnázium)

Házirend (alapiskola)

Pedagógiai program (alapiskola)

SZMSZ (alapiskola)

Záradék (alapiskola)KÉPZÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS

(az NSZFH honlapjáról letölthető)

Alkalmazott grafikus OKJ szakmai és vizsgakövetelmények, szóbeli tételek

Kortárs-, modern táncos OKJ szakmai és vizsgakövetelmények, szóbeli tételek

Szórakoztató zenész OKJ szakmai vizsgakövetelmények, szóbeli tételek

Szórakoztató zenész II. kerettanterv 2013-tól

Szórakoztató zenész II. kerettanterv 2016-tól

Szórakoztató zenész I. kerettanterv 2016-tól

Kortárs-, modern táncos kerettanterv 2013-tól

Kortárs-, modern táncos II. kerettanterv 2016-tól

Grafikus kerettanterv 2013-tól

Grafikus kerettanterv 2016-tól

Fotográfus és fotótermék-kereskedő kerettanterv 2013-tól

Fotográfus és fotótermék-kereskedő kerettanterv 2016-tólOKTATÁSI SEGÉDANYAG

(a http://tananyagbank.nive.hu címről letölthető oktatási anyagok)

Kötelező előadási darabok - szórakoztató zenész

Lakatos Ágnes: Hallásfejlesztés I. - skálák, hangközök, hármashangzatok felismerése, kiéneklése
Lakatos Ágnes: Hallásfejlesztés II. - belső hallás, intonáció
Lakatos Ágnes: Lapról éneklés
Dr. Gyimesi László: Referenciaanyag-készítés
Dr. Gyimesi László: Menedzselés
Homoky Viktor: Pályázatírás
Homoky Viktor: Elemi pénzügyi és vállalkozási ismeretek
Homoky Viktor: Marketing tevékenység
Homoky Viktor: PR tevékenység
Monger Tamás: Musicator